Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Menings | Opinion > SeminaarKamer | Seminar Room > LitNet Akademies-gespreksruimte

YouTube-onderhoud: Bernard Lategan


Bernard Lategan - 2011-10-06

Bernard Lategan, die skrywer van die artikel “Oor die veelduidigheid van tekste” in LitNet Akademies, gesels oor homself, sy akademiese agtergrond en die navorsing wat hy tans doen. Hy onderskei verder tussen die positiewe en negatiewe dimensies van veelduidigheid. Lategan bespreek verder resepsie van ’n teks en die rol wat die leser speel binne die literêre perspektief. Hy onderskei tussen die verskillende benaderings tot tekste (bv skrywersgerigte en teksgerigte benaderings) en verduidelik resepsieteorie aan die hand hiervan. Eindelik maak hy voorstelle hoe veelduidigheid binne ’n teks konstruktief benader kan word.