Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Kennisgewings | Notices

Absa KKNK 2011: Gemeenskapsgroei deur die kunste


2011-09-15

Die Absa KKNK het vanjaar van krag tot krag gegaan in sy bydrae tot die opheffing en uitbouing van die gemeenskap waarin dié kunstefees sowat 18 jaar gelede ontstaan het.

Die Fees is toenemend ’n groeifees, waardeur die Groter Oudtshoorn-gemeenskap, die dorp, die streek en Suid-Afrika opgebou en ontwikkel word. Met ses fokuspunte as bene vir gemeenskapsgroei, het die Kunste-ontwikkelingsprogram van dié Fees vanjaar ’n paar stewige treë gegee. Die Absa KKNK 2011 se sukses is deur maatskaplike opheffing, optreegeleenthede, verbreding van artistieke deelname, die Klein Karoo Kunste-akademie, gehoorontwikkeling en uitreikaksies met die gemeenskap gedeel.

Linda Wilson, Kunste-ontwikkelingsbestuurder van die Absa KKNK, sê nagenoeg 35 000 plaaslike individue of ondernemings is deur die loop van die jaar, deur dié fees bevoordeel. Daar was ook vanjaar minstens 22 Absa KKNK kunste- en kunsverwante ontwikkelingsaktiwiteite.

Die Absa KKNK 2011 het 454 stalletjies gehad, waarvan baie aan plaaslike entrepreneurs toegeken was. Vervoer is aan feesgangers deur 16 pendeldiensbussies gebied, wat tot R40 000 per bussie verdien het. Die Fees het 468 tydelike werknemers in diens geneem, wat saam sowat R2 miljoen verdien het en opleiding aan 300 individue as sekuriteitswagte gegee, waarvan sowat 90% na die fees permanente werk elders kon kry.

Maatskaplik is mense wat gewoonlik nie deel van die feesgehoor sou wees nie deur Optelgoed betrek. Plaaslike fotograaf, Hans van der Veen en gemeenskapswerker Judy Kellerman het met die ondersteuning van die Wes-Kaapse Departemente vir Kultuur en Sport dmv fotografie en lewensvaardigheid-gesprekke, mense by die Oudtshoorn vullisstortingsterrein visueel bemagtig.

Towerfluitklanke het kinders wat tydens die Fees op straat sou wees met kuns, drama, letterkunde en toneel geleer en besig gehou. Bekende Absa KKNK-kunstenaars soos Marion Holm, Anna Davel, Lou-Anne Stone en Jak de Priester, het hul tyd en vaardigheid geskenk. Towerfluitklanke is in samewerking met die SAPD, die Departement Maatskaplike Dienste en Ingrid Howard Promos, met steun van die Nasionale Lotery aangebied.

Die skouspelagtige feesparade, verskeie musiekverhoë, die teaterproduksies Die Sendeling en gly,  asook die Klein Karoo Feeskoor het aan plaaslike kunstenaars en talentvolle nuwelinge optreegeleenthede gebied. Die maak van straatmarionette en die nuwe Top 40-musiekverhoog, het plaaslike talent sy-aan-sy met professionele sterre, ontgin. Die KaapRapport Stem ontwikkelingsinisiatief is vir die eerste keer vir talentvolle kunstenaars aangebied. Hierdie projek het aan hulle die geleentheid gegee om op die Top 40-verhoog op te tree en word gevolg deur ’n mentorskapprogram.

Die Sypaadjiekuns-projek in Baron van Reedestraat het as nuwe inisiatief ’n verbreding vir artistieke deelname geskep. Die prente van plaaslike kunstenaars op die sypaadjies, het ’n toonvenster van ’n visuele buitelug-skilderdoek geword. Nóg ’n nuwe projek, HipHopKop, aangebied in samewerking met Deon Maas, het “nuwe deelnemers en ’n nuwe gehoor vir die Fees, deur rappers, b-boys en mc’s by Absa KKNK verseker”, vertel Wilson. Die wenner van dié projek, JBux en Schaik, het  ’n platekontrak van R100 000 asook gratis opleiding gewen.

As deel van die Klein Karoo Kunste-akademie het die Absa KKNK Remgro-beurs dit vanjaar moontlik gemaak vir voltydse tersiêre opleiding vir twee talentvolle, plaaslike jeugdiges. Dié Akademie het ook in 2010 tien volwassenes uit die Groter Oudtshoorn deur ’n leerderskap in kunstebestuur verryk. Tydens die kunstefees is verskeie inwoners verder meer die geleentheid gegee om opleiding in Tegniesevaardighede te ontvang.   

“Die kweek van ’n ingeligte, diverse toekomstige feesgehoor, is vir die Absa KKNK ’n belegging,” sê Wilson. Om waardering vir die uitvoerende kunste te ontwikkel is geborgde of grotendeels befondsde kaartjies aan plaaswerkers en kunste-organisasies beskikbaar gestel, deur die provinsiale regering. Met steun van die Groter Oudtshoorn Munisipaliteit is Oudtshoorn by die Fees, vanjaar met 22 500 gratis Rivierbuurt-kaartjies geloods. 

Die derde klap!-uithaler feesbesoek vir hoërskoolleerders het vooraanstaande feesproduksies en werkswinkels vir Graad 10- en 11-leerders, met ’n liefde vir die kunste gebied. Jongmense met ’n belangstelling in die rolprentbedryf kon vanjaar werkswinkels bywoon wat aangebied was deur LivinIt, in samewerking met JIP. Hiér is hulle in verfilming en redigering touwys gemaak.

“Die RSG/Absa KKNK Boekeprojek het hierdie jaar, met die hulp van Die Vryburgers, meer as 15 000 boeke versprei. Sedert die ontstaan van dié projek in 1999 is meer as ’n miljoen boeke in boek-arm gemeenskappe versprei. Die Absa KKNK en RSG is die eienaars van dié projek, wat ook deur Shoprite/Checkers as versamelpunt en vervoervennoot ondersteun word,” vertel Wilson.

Die werk aan die program vir die 18de Absa KKNK, vanaf 31 Maart tot 7 April 2012, in Oudtshoorn is reeds goed op dreef. Die Absa KKNK nooi individue wat voorstelle of idees vir kunste-ontwikkelingswerk of –projekte het om vir Wilson te kontak by 044 203 8600 of ’n e-pos te stuur aan lwilson@kknk.co.za.

Die vierde klap!-uithaler feesbesoek vir hoërskoolleerders met ’n liefde vir die kunste, vind plaas vanaf 31 Maart – 3 April 2012. Skole of leerders wat belangstel kan Linda Wilson, Kunste-ontwikkelingsbestuurder van die Absa KKNK kontak by 044 203 8600 of lwilson@kknk.co.za.