Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education > LitNet Akademies > LitNet Akademies (Geesteswetenskappe)

LitNet Akademies Jaargang 8(2) - Augustus 2011


2011-09-08

LitNet Akademies: Augustus 2011

Jaargang 8(2)

 

Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai.

 

Inhoudsopgawe

LitNet Akademies: Natuurwetenskappe-afdeling
 
Naasbeste benadering met gladstrykers
pp. 1-20 Carl Rohwer - Universiteit Stellenbosch
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
LitNet Akademies: Geesteswetenskappe-afdeling
 
Die Nasionale Party se amptelike beleid teenoor die kleurlingstemregkwessie, 1925–1939: Politieke opportunisme of beginselvastheid?
pp. 21-45 Clarence Williams - Departement Onderwysstudies, Universiteit van Wes-Kaapland
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Die digitalisering van NALN se knipselversameling: Die bemiddeling van 21ste-eeuse navorsing in die Afrikaanse letterkunde
pp. 46-65 Burgert A. Senekal - Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuur
pp. 66-111 Hennie van Coller - Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Generiese merkers in die kortverhaalsiklus: Deel 1: Teoretiese uitgangspunte
pp. 112-151 Nina Botes - Departement Letterkunde, Universiteit Antwerpen, en Neil Cochrane - Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, Universiteit van Suid-Afrika
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Generiese merkers in die kortverhaalsiklus: Deel 2: ’n Toepassing op Die dag toe ek my hare losgemaak het van Willemien Brümmer
pp. 152-187 Nina Botes - Departement Letterkunde, Universiteit Antwerpen, en Neil Cochrane - Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, Universiteit van Suid-Afrika
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Tematiese fisionomie skep toegang tot drie uiteenlopende 20ste-eeuse komposisies
pp. 188-209 Bertha Spies - Departement Musiek, Universiteit van Pretoria
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
’n Vergelykende studie van toelatingskriteria van ’n seleksie Suid-Afrikaanse universiteite
pp. 210-226 Renette Blignaut en Isabella Venter - Departement Statistiek en Rekenaarwetenskap, Universiteit van Wes-Kaapland
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Toekomsstudie: Instrument vir toekomsskepping
pp. 227-243 Rianne van Vuuren - Nagraadse student, Instituut vir Toekomsnavorsing, Universiteit Stellenbosch se Bestuurskool
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Die banale as (rap-) identiteit: Jack Parow se “Cooler as ekke”
pp. 244-269 Martina Viljoen - Departement Musiek, Universiteit van die Vrystaat
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
“Binne ’n halfuur het ek wit geword”: Snypunte van gender, ras en klas in Suid-Afrikaanse fiksionele uitbeeldings van voorkoms
pp. 270-285 Jessica Murray - Departement Engels, Universiteit van Suid-Afrika
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Oortekening as vertaalstrategie in Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice over
pp. 286-308 Pieter Odendaal - Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Ontronding in Kharkamsafrikaans?
pp. 309-330 Daan Wissing
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai

 

ISSN 1995-5928