Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Menings | Opinion > SeminaarKamer | Seminar Room > LitNet Akademies-gespreksruimte

YouTube-onderhoud: Elbie Adendorff


Elbie Adendorff - 2011-09-02

Elbie Adendorff is die skrywer van die artikel “’n Behoefte-analise as eerste fase in die ontwerp van ’n taakgebaseerde sillabus vir Afrikaans-tweedetaalonderrig op universiteitsvlak” in LitNet Akademies.

Sy gesels hier oor haar agtergrond en die doktorsgraad waarmee sy tans besig is. Sy bespreek waarom behoefte-analise so belangrik is as die beginpunt vir pedagogiese taakontwikkeling, en hoe taakgebaseerde onderrig die behoeftes en uitdagings wat Afrikaans-tweedetaalstudente binne ’n multitalige universiteitskonteks in die gesig staar, kan aanspreek. Sy gesels ook oor die bydrae wat sy met hierdie artikel wil lewer.