Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Boeke | Books > Kennisgewings | Notices

Melt Myburgh wen die Ingrid Jonker-prys met Oewerbestaan | Melt Myburgh wins the Ingrid Jonker Prize for Oewerbestaan


2011-08-10

Untitled Document


Die bundel is in 2010 deur Protea Boekhuis uitgegee.
Die ISBN-nommer is 9781869193690.


Melt Myburgh wen die Ingrid Jonker-prys met Oewerbestaan


Protea Boekhuis kondig met trots aan dat Melt Myburgh se bundel, Oewerbestaan, bekroon is met die Ingrid Jonker-prys vir 2011.

Dié prestigeprys is in die lewe geroep deur vriende van Jonker. Dit word al om die ander jaar aan Afrikaanse debuutbundels toegeken en gedurende die alternatiewe jare word Engelse debuutbundels bekroon.

Verlede jaar het Tania van Schalkwyk die prys ontvang vir Hyphen.

Iets oor Oewerbestaan

’n Groot aantal van die gedigte het te make met die landskap van die Noord-Kaap aan die oewers van die Oranjerivier waar die digter groot geword het. In die eerste afdeling word die tema "refleksies" ontgin en verwys na sowel die weerkaatsings van die lewe in dié droë, warm wêreld as na die besinning oor die betekenis wat die gebied en sy mense vir die digter ingehou het. In die afdeling “om federico” is ’n aantal gedigte oor Spanje, waar die landskap sterk herinner aan dié van die Noord-Kaap, maar wat terselfdertyd ook onmiskenbaar die tekswêreld van die Spaanse digter Federico García Lorca oproep. In die afdeling “gesigte” is daar gedigte oor visioene, onverwagse insigte en ook ontluistering, soos die gedig “’n beeld raak los” waarin een van die sementbeelde in die Uilhuis op Nieu-Bethesda afgetakel word tot net die skelet van bloudraad oorbly. Die laaste afdeling, “inkdood”, bevat gedigte oor dood en verval wat die digter met sy skryfwerk probeer besweer.   

Die gedigte oor die Noord-Kaap vul ’n leemte oor ’n landskap wat nie dikwels in die Afrikaanse poësie aandag kry nie. Die homoërotiese gedigte behoort aanklank by gay lesers te vind, maar dis beslis meer as ’n bundel gay poësie.

Iets oor Melt Myburgh

Melt Myburgh het aanvanklik as redakteur van LitNet se briewe- en blogforum gewerk, maar is tans die Woordkunsprojekbestuurder wat vir die jaarlikse Woordfees op Stellenbosch verantwoordelik is.

Iets meer oor die Ingrid Jonker-prys

Klik hier vir ’n tweetalige oorsig oor die reglemente rakende die Ingrid Jonker-prys.

Verwante artikels op LitNet
• Resensie: ’n Soepel-gekonstrueerde en welbeleë debuut
• Gesprek: Van die webvoet na die skryfhand
• Foto’s van Melt se wildewragtig-boekpartytjies: (1), (2), (3)

 

Melt Myburgh wins the Ingrid Jonker Prize for Oewerbestaan

Protea Book House is proud to announce that Melt Myburgh’s debut, Oewerbestaan, has been awarded the Ingrid Jonker Prize for 2011.

This prestigious prize has been established by friends of Jonker’s after her death. It is awarded for a debut collection of poetry. Afrikaans and English collections are crowned on alternate years.

Last year Tania van Schalkwyk won the prize for Hyphen

About Oewerbestaan

The first part contains poems about the Northern Cape, especially the landscapes along the banks of the Orange River. The “reflections” in the first section refer not only to images of  existence in this arid, hot region as they get mirrored in the river and irrigation canals, but also to meditations on the meaning that this region, and its inhabitants, holds for the poet. The second section contains a number of poems about Spain, where the landscape is reminiscent of the Northern Cape, but at the same time is undeniably the textscape of the Spanish poet Federico García Lorca. In the section “gesigte” some of the poems have a visionary quality, while others debunk stereotypical views, such is the case in “’n beeld raak los”, in which one of the cement statues of the Owl House in New Bethesda is dismantled until only the wire skeleton remains. The last section, “inkdood’, deals with the poet’s attempts to restore the destruction wreaked by death and decay.

The poems on the Northern Cape discuss a landscape that does not often feature in Afrikaans poetry. The homoerotic poems will be welcomed by gay readers, but the volume should not be regarded as merely aimed at the gay reader.

About Melt Myburgh

Melt Myburgh became known as the the editor of LitNet's letter and blog forums, but he has since taken up the challenging position of Project Manager for the annual Woordfees run by the University of Stellenbosch.

More about the Ingrid Jonker Prize

Click here for a bilingual overview of the rules governing the Ingrid Jonker Prize.