Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Nuwe skryfwerk | New writing > Poësie | Poetry > Afrikaans > Gepubliseerde digters

Lykdig: Paul Cilliers


Joan Hambidge - 2011-08-04

Lykdig
vir Paul Cilliers

Kenner van Derrida,
weet jy hoe jou absence
tans vir almal ’n groter presence dra?
Vanaand onthou ek ’n gesprek,
vergewe my hierdie eenmalige sentimentaliteit,
toe ons as jongelinge wonder wat maak ons hier?
Jy, ’n ingenieurstudent, verwerp
vervaard die dwingelandy van wette en formules,
soek jou heenkome in ’n andersoortige stelsel:
“Waarheen is ek op pad?” en “Wie is ek?”
Jy knip jou oë, trek
jou mond: “Alles pas ineen,
perfek, soos ’n palindroom
of woord wat slegs dit bedui
en niks, maar niks anders op hierdie swart lei.”
So ongeveer kwart voor twee, twee dae
na jou onverwagse vertrek,
sprokkel ek ons gesprekke
dikwels na fpc@us.ac.za
in die finale hoop vir iets so dwingend
soos een plus een is twee,
of droom én uitreik
mag langer duur as daardie woord,
onuitspreekbaar, onbekend:
sous rature. Uitgewis, dog dáár.