Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Menings | Opinion > SeminaarKamer | Seminar Room > LitNet Akademies-gespreksruimte

LitNet Akademies: Eep Francken en Olf Praamstra lewer kommentaar op die artikel “Literatuur in die marge: Die plek van middelmoot-literatuur”


Olf Praamstra - 2011-07-13

Eep Francken en Olf Praamstra lewer kommentaar op Hennie van Coller se artikel “Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuur”, wat onlangs in LitNet Akademies verskyn het.

Opnieuw: wat wij wel en wat wij niet zeggen

In Litnet Akademies 8 nr 2 (augustus 2011) publiceert Hennie van Coller zijn artikel: “Literatuur in die marge: Die plek van die middelmootliteratuur”. In $ 5 schrijft hij: “Iets over die definiëring van literatuur”. In dit verband brengt hij de kritiek ter sprake die Siegfried Huigen in 2009 leverde op een stuk van ons (Francken en Praamstra 2008b) en op onze bloemlezing Heerengracht Zuid-Afrika (Francken en Praamstra 2008a). Van Coller citeert ons ook, maar in navolging van Huigen geeft hij verkeerd weer wat wij zeggen.

Van Coller laat ons antwoord op Huigens kritiek ongenoemd (Francken en Praamstra 2009), terwijl wij daar nader ingaan op het onderwerp dat Van Coller nu opnieuw ter sprake brengt. Van Coller zegt wel dat wij “beweer dat literatuur bestudeer behoort te word uit die standpunt van ‘literariteit’” en dat ons standpunt zou zijn (al bij Van Coller tussen aanhalingstekens!): “dat slechts die teksten voor een literatuurgeschiedenis in aanmerken komen die ‘een aspect van literariteit bezitten’” (Van Coller 2011: 8). Dat Van Coller ons hier in feite niet citeert maar samenvat, is tot daaraantoe. Dat hij ons een taalfout laat maken die we niet gemaakt hebben, alla. Maar hij stelt ons hier ook voor als hard boiled radikalinski’s van de literatuurgeschiedenis. Zo zet hij ons een pet op die ons beslist niet past.

Wij hebben niet gezegd hoe literatuur behoort te worden bestudeerd, zoiets zou van een belachelijke pretentie zijn. We hebben ’t er ook niet over, welke teksten in “een literatuurgeschiedenis” (in het algemeen) besproken moeten worden. Ook het huis van de literatuurgeschiedenis heeft veel kamers, wie zijn wij om er daar een stel van dicht te timmeren? Ons onderwerp was veel beperkter. Het gaat ons erom hoe de geschiedenis van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur vandaag de dag het best beschreven kan worden, niet meer en niet minder. Daarover dragen wij een gematigd standpunt uit: dat de traditionele genres poëzie, drama en verhalend proza voorop moeten staan, zonder dat andere genres moeten worden uitgesloten (Francken en Praamstra 2009: 450).

Huigen denkt hier anders over, daar kunnen wij mee leven. Van Coller gaat op de zaak van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur niet in, dat is zijn goed recht. Maar na Huigen schrijft nu ook Van Coller ons opvattingen toe die wij niet hebben. Onze kijk op de literatuurgeschiedenis van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur ontdoet hij van de nuances en stelt hij vervolgens voor als een voorschrift aan alle literatuurbeschouwers. Maar hopelijk zijn nu alle misverstanden rechtgezet.

Bibliografie

Francken, E. en O. Praamstra (reds.). 2008. Heerengracht Zuid-Afrika. Nederlandse literatuur van Zuid-Afrika. Amsterdam: Bert Bakker.

-. 2008. Een vierde kwartier in de Nederlandse koloniale en postkoloniale literatuur. De Nederlandse literatuur van Zuid-Afrika. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde , 124: 141-158.

-. 2009. Wat wij wel en wat wij niet zeggen. Over de geschiedschrijving van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 125: 450-451.

Huigen, S. 2009. Kwesties van literariteit en (dis)continuïteit in de Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse literatuur. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 125: 253-263.

Van Coller, H. 2011. Literatuur in die marge: Die plek van die middelmootliteratuur. Litnet Akademies 8.