Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Kennisgewings | Notices

Wetenskapsimposium by die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns


2011-06-22

Untitled Document

Fees van die Wetenskap
SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, Potchefstroom
23-24 Junie
akademie@akademie.co.za


Van katarakte tot hoë bloeddruk en van onderwys tot persvryheid is van die onderwerpe wat volgende week by die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se wetenskapsimposium (23/24 Junie) op Potchefstroom gehou word.

Die simposium onder die opskrif Wetenskap en Samelewing word op die Potchefstroom-kampus van die Noordwes-Universiteit gehou.  Die tema wil veral klem lê op wetenskaplike gehalte in ’n samelewing waar politieke ideologieë die samelewing oorwoeker ten koste van ’n objektiewe benadering van die landsproblematiek – op alle vlakke.

Akademici van ’n verskeidenheid universiteite in die land kom aan die woord.  Prof. K.K. Prah van die Universiteit van Wes-Kaapland en van Ghanese afkoms oor die belofte wat veel­taligheid in ’n veranderende wêred kan inhou.

Verdere voordragte is die volgende:

 • Prof. Dirk Laurie (Wiskundige en rekenaarprogrammeerder, US) – Ligstrale uit die ivoor­toring;
 • Prof. J. de Villiers (emeritus prof. Geskiedenis, UNIZUL) – Geskiedwetenskap en die "nuwe" Suid-Afrika:  Moet die geskiedenis van Suid-Afrika herskryf word?;
 • Dr. J.F. Durand (Dept. Dierkunde, UJ) – Paleontologie en die samelewing vandag;
 • Prof. Dominique Willems (Ere-voorsitter van die Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten, België) – Meertaligheid  in  België:  de wereldsituatie in miniatuur;
 • Prof. Alta Schutte (Navorsingsdirekteur van die Hipertensie in Afrika Navorsingspan, NWU) – ’n Oorsig rakende die navorsing van die Hipertensie in Afrika Navorsingspan (HART);
 • Prof. Andries Stulting (Hoof, Dept. Oftalmologie, UV) – Oogheelkunde en moderne katarakchirurgie;
 • Prof. Kobus van der Walt (Natuurwetenskap en Tegnologie-filosofie, NWU) – Die invloed van die tradisionele Afrika-ideologie op volhoubaarheid in Suid-Afrika;
 • Dr. Michael le Cordeur (Fakulteit Opvoedkunde, US) – ’n Post-apartheid-onderwysstelsel vir die "nuwe" Suid-Afrikaanse samelewing;
 • Proff. Petrus Potgieter, Kobus Wolvaardt en Chris Swanepoel (Dept. Besluitkunde, UNISA) – Besluitkunde as dissipline belangrik vir die samelewing;
 • Prof. Ben-Erik van Wyk (Dept. Plantkunde, UJ) – Die behoud van inheemse kennis oor Kaapse plante;
 • Prof. Louis Fourie (Hoof, Dept. Inligtingstelsels, UWK) – Van Homo Sapiens tot Homo Contextus:  Die invloed van die internet op die samelewing;
 • Dr. Rhoda Kadalie, Uitvoerende Direkteur, Impumelelo Innovations and Awards Trust, Kaapstad) – Academic freedom in South Africa is dead.  Long live academic freedom!

Suid-Afrika se bekendste literêre prys, die Hertzogprys vir Letterkunde (2011), word oorhandig aan Johann de Lange vir sy digbundel Die algebra van nood. Dit geskied by die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se bekroningsplegtigheid Vrydagaand (24 Junie) waartydens ook verskeie ander wetenskapstoekennings gemaak word.  Dit sluit ook ’n toekenning in aan ’n swart leerling van Pretoria, Malebo Phala, tans ’n student aan die Universiteit van Johannesburg, vir haar bekroonde gedig Die land van my ouers.

Verdere toekennings wat gemaak word, is:

 • Douw Greeff-prys aan prof. J.N. Eloff;
 • Erepenning vir Geskiedenisbevordering aan dr. A.J. van Wyk;
 • Elizabeth C. Steijnmedalje aan mev. A. Venter;
 • Erepenning van die Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie aan prof. B-E. Van Wyk;
 • Albert Stratingprys vir Voorkomende Geneeskunde aan prof. J.H. de Ridder;
 • Stalsprys vir Opvoedkunde aan prof. J.L. van der Walt;
 • Erepenning vir Dokumentêre Televisieprogram in Afrikaans aan Neil Sandilands;
 • Erepenning vir Toneel- en Verhoogkuns en Gerhard Beukesprys aan Petru Wessels en Carel Trichardt;  en
 • M.T. Steynmedalje vir Natuurwetenskaplike en Tegnologiese Prestasie aan prof. C.W. Holzapfel.

Kontak:
Prof. Jacques van der Elst
Hoof Uitvoerende Beampte
Tel 012-328-5082
E-pos:  jvde@akademie.co.za / akademie@akademie.co.za