Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education > Slypskole | Workshops > Afrikaans > Prosa > Departement Afrikaans en Nederlands, US Skrywerswerkswinkels

Departement Afrikaans en Nederlands, US Skrywerswerkswinkels


2011-06-07
Untitled Document

Skrywerswerkswinkels
Vrydag 24 en Saterdag 25 Junie 2011
Poësie en Prosa (Kortverhale)
Koste: R425 (R325 vir studente )

Die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit van Stellenbosch bied vanjaar weer werkswinkels aan vir studente en lede van die publiek.  Die doel met ons jaarlikse werkswinkels is om aan aspirantskrywers die geleentheid te bied om hul talente te slyp onder leiding van ’n gevestigde skrywer of ’n kundige uit die skryf- en uitgewersprofessie.  Deelnemers kies tussen Poësie en Prosa. Vanjaar is die aanbieders Danie Marais en Ronel de Goede (Poësie) en Rachelle Greeff (Kortverhale).

Doelstellings
Ons onderneem nie om binne enkele ure van iemand ’n beroemde skrywer te maak nie.  Wat ons wel probeer doen, is om sluimerende talente wakker te maak en om kreatiewe en kritiese denke te help ontwikkel.  Daarvoor verskaf ons ’n ruimte vir die bespreking van aspirantskrywers se werk binne groepsverband.  (Individuele konsultasie kan ongelukkig nie plaasvind nie, want dit sou die inskrywingsgeld onvermydelik verhoog.)  Verder word werkswinkelgangers blootgestel aan die skryfwerk van gevestigde én opkomende skrywers ten einde hul leeservaring te verruim.  Slaggate waarin maklik getrap word, word uitgewys.  Inligting oor publikasiemoontlikhede en manuskrip­versorging word verskaf.

Tyd en plek
Die naweekwerkswinkel vind die Vrydagmiddag en die hele Saterdag plaas.   Voorafinskrywings is noodsaaklik (sien onder). Registrasie geskied Vrydagmiddag vanaf 13:30. Die eerste sessie begin om 14:00 en strek tot 17:00. Saterdag begin ons om 9:00; ons sluit teen 16:00 af.

Die werkswinkels vind in Stellenbosch plaas, by die Departement Afrikaans en Nederlands, kamer 693, sesde vlak, Lettere en Sosiale Wetenskappe, Gebou A (hoek van Andringa-, Merriman- en Ryneveldstraat - laat weet indien ons vir u ’n kaart moet faks).   Parkering is beskikbaar vanuit Crozierstraat, tussen die Opvoedkundegebou en Crozierhof.

Program
Die program bestaan uit onder meer praatjies, werksessies en gedigbesprekings.   Ten einde reg te laat geskied aan die werkswinkelformaat en effektiewe interaksie te verseker, word getalle beperk.  

Inskrywingsfooie
Die inskrywingsgeld sluit ook die volgende in: aantekeninge (boekies met deelnemers se gedigte, notas, ens.), tee/koffie en ligte verversings (toebroodjies tydens die etensuur).
R425 vir die publiek
R325 vir studente

 • Bankbesonderhede

Tjekbetalings:  Maak tjeks uit aan:  Universiteit van Stellenbosch.

Bankinbetalings:  Deponeer die inskrywingsgeld in die volgende rekening:
Standard Bank - Universiteit van Stellenbosch
Nommer 073006955
Takkode 050610
Faks asb. ’n afskrif van die inlegstrokie na ons by (021) 808-3815.

Internetbetalings:  Plaas inskrywingsgeld elektronies oor in bogaande bankrekening en merk asb. duidelik "Skrywerswerkswinkels", anders dwaal die geldjies iewers in ons grote universiteit se stelsel rond. Stuur asb. bewys van internetbetaling aan:  [email protected].

Akkommodasie
Toerismekantoor: Telefoon: (021) 883-3584 of (021) 883-9633, faks: (021) 883-8017 of e-pos: [email protected]www.istellenbosch.org.za.

Manuskripte

 • Algemeen
  • Deelnemers kies tussen Prosa en Poësie
  • Dubbelreëlspasiëring, font 12 punt
  • Manuskripte en inskrywingsvorms kan per gewone pos aan ons besorg word, maar verkieslik per e-pos ([email protected])
  • Moenie u naam en van op u manuskrip tik nie.
 • Kortverhale
  • Een kortverhaal van maksimaal 10 paginas
  • Moenie u naam daarby tik nie, maar tik op elke bladsy in die boonste regterkantste hoek ’n afkorting van die titel van die verhaal. As die titel byvoorbeeld “Nellie se laaste droom is”, is die woord regs bo “Nellie” of “Droom”
  • Bladsye moet regs onder genommer word, asb.
 • Poësie
  • Deelnemers moet elkeen drie gedigte aan ons besorg, elkeen op ’n afsonderlike bladsy getik:
   • Een gedig oor ’n dier
   • Een gedig gebaseer op ’n koerantberig (besorg die berig ook voor die tyd aan ons, asb. – elektronies of per gewone pos)
   • Een eie keuse-gedig
 • Tik op elke bladsy in die boonste regterkantste hoek die naam van die dier waaroor u ’n gedig geskryf het, byvoorbeeld “Gogga” (dit is u bynaam vir die werkswinkel).
 • Stuur elke gedig in ’n afsonderlike rekenaar-lêer aan ons, met die dierenaam as die lêernaam.   As u byvoorbeeld ’n gedig oor ’n gogga geskryf het, is die lêername soos volg:  “Gogga se dieregedig”, “Gogga se koerantgedig” en “Gogga se eiekeuse-gedig”.
 • Moet asb nie u regte naam by die gedigte tik nie, maar meld u naam en dierenaam duidelik in die e-posbrief.
 • Die aanbieders sal aan ten minste een van u gedigte aandag gee.

 

Belangstellendes word aangeraai om spoedig in te skryf ten einde vir hulle ’n plek te reserveer.