Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education > Slypskole | Workshops > Afrikaans > Prosa > Departement Afrikaans en Nederlands, US Stellenbosch Skywerswerkswinkel

Departement Afrikaans en Nederlands, US Stellenbosch Skywerswerkswinkel


2011-05-17
Untitled Document

Skrywerswerkswinkels: Poësie en Prosa (Kortverhale)
Departement Afrikaans en Nederlands (kamer 693), Stellenbosch
Vrydag 24 en Saterdag 25 Junie 2011
Fooi: R425 vir die publiek | R325 vir studente

Die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit van Stellenbosch bied vanjaar weer werkswinkels aan vir studente en lede van die publiek. Die doel met ons jaarlikse werkswinkels is om aan aspirantskrywers die geleentheid te bied om hul talente te slyp onder leiding van ’n gevestigde skrywer of ’n kundige uit die skryf – en uitgewersprofessie. Deelnemers kies tussen Poësie en Prosa. Vanjaar is die aanbieders Danie Marais en Ronel de Goede (Poësie) en Rachelle Greeff (Kortverhale).

Doelstellings

Ons onderneem nie om binne enkele ure van iemand ’n beroemde skrywer te maak nie. Wat ons wel probeer doen, is om sluimerende talente wakker te maak en om kreatiewe en kritiese denke te help ontwikkel. Daarvoor verskaf ons ’n ruimte vir die bespreking van aspirantskrywers se werk binne groepsverband. (Individuele konsultasie kan ongelukkig nie plaasvind nie, want dit sou die inskrywingsgeld onvermydelik verhoog.) Verder word werkswinkelgangers blootgestel aan die skryfwerk van gevestigde én opkomende skrywers ten einde hul leeservaring te verruim. Slaggate waarin maklik getrap word, word uitgewys. Inligting oor publikasiemoontlikhede en manuskrip­versorging word verskaf.

Tyd en plek

Die naweekwerkswinkel vind die Vrydagmiddag en die hele Saterdag plaas. Voorafinskrywings is noodsaaklik (sien onder). Registrasie geskied Vrydagmiddag vanaf 13:30. Die eerste sessie begin om 14:00 en strek tot 17:00. Saterdag begin ons om 9:00; ons sluit teen 16:00 af.

Die werkswinkels vind in Stellenbosch plaas, by die Departement Afrikaans en Nederlands, kamer 693, sesde vlak, Lettere en Sosiale Wetenskappe, Gebou A (hoek van Andringa-, Merriman – en Ryneveldstraat – laat weet indien ons vir u ’n kaart moet faks). Parkering is beskikbaar vanuit Crozierstraat, tussen die Opvoedkundegebou en Crozierhof.

Program

Die program bestaan uit onder meer praatjies, werksessies en gedigbesprekings. Ten einde reg te laat geskied aan die werkswinkelformaat en effektiewe interaksie te verseker, word getalle beperk.

Inskrywingsfooie

Die inskrywingsgeld sluit ook die volgende in: aantekeninge (boekies met deelnemers se gedigte, notas, ens.), tee/koffie en ligte verversings (toebroodjies tydens die etensuur).
R425 vir die publiek
R325 vir studente

 • Bankbesonderhede

  Tjekbetalings: Maak tjeks uit aan: Die Universiteit van Stellenbosch.
  Bankinbetalings: Deponeer die inskrywingsgeld in die volgende rekening:
  Standard Bank – Universiteit van Stellenbosch
  Nommer 073006955
  Takkode 050610
  Faks asb. ’n afskrif van die inlegstrokie na ons by (021) 808-3815.

  Internetbetalings: Plaas inskrywingsgeld elektronies oor in bogaande bankrekening en merk asb. duidelik “Skrywerswerkswinkels”, anders dwaal die geldjies iewers in ons grote universiteit se stelsel rond. Stuur asb. bewys van internetbetaling aan: [email protected].

 • Akkommodasie

 • Toerismekantoor: Telefoon: (021) 883-3584 of (021) 883-9633, faks: (021) 883-8017 of e-pos: [email protected]; www.istellenbosch.org.za.

 • Manuskripte
Algemeen
 • Deelnemers kies tussen Prosa en Poësie
 • Dubbelreëlspasiëring, font 12 punt
 • Manuskripte en inskrywingsvorms kan per gewone pos aan ons besorg word, maar verkieslik per e-pos ([email protected])
 • Moenie u naam en van op u manuskrip tik nie.

Kortverhale
 • Een kortverhaal van maksimaal 10 paginas
 • Moenie u naam daarby tik nie, maar tik op elke bladsy in die boonste regterkantste hoek ʼn afkorting van die titel van die verhaal. As die titel byvoorbeeld “Nellie se laaste droom is”, is die woord regs bo “Nellie” of “Droom”
 • Bladsye moet regs onder genommer word, asb.

Poësie
 • Deelnemers moet elkeen drie gedigte aan ons besorg, elkeen op ʼn afsonderlike bladsy getik:
 • Een gedig oor ’n dier
 • Een gedig gebaseer op ’n koerantberig (besorg die berig ook voor die tyd aan ons, asb. – elektronies of per gewone pos)
 • Een eie keuse-gedig
 • Tik op elke bladsy in die boonste regterkantste hoek die naam van die dier waaroor u ’n gedig geskryf het, byvoorbeeld “Gogga” (dit is u bynaam vir die werkswinkel).
 • Stuur elke gedig in ’n afsonderlike rekenaar-lêer aan ons, met die dierenaam as die lêernaam. As u byvoorbeeld ’n gedig oor ’n gogga geskryf het, is die lêername soos volg: “Gogga se dieregedig”, “Gogga se koerantgedig” en “Gogga se eiekeuse-gedig”.
 • Moet asb nie u regte naam by die gedigte tik nie, maar meld u naam en dierenaam duidelik in die e-posbrief.
 • Die aanbieders sal aan ten minste een van u gedigte aandag gee. 

Sukses met u skryfwerk!
Ronel Foster (Hooforganiseerder)
Die inskrywingsvorm verskyn hiernaas.

———————————————

Skrywerswerkswinkels – Departement Afrikaans en Nederlands, US


Inskrywingsvorm


Van en naam: ……………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon – werk: ………………………………………………

Telefoon – huis: …………………………………………………………

Sel: …………………………………………………………………………

E-pos: …………………………………………………………

Faks: ……………………………………………………………

Titel van kortverhaal: ………………………………………………………………………………………………

OF:

Titels van 3 gedigte:

Dieregedig:
…………………………………………………………………………………………………………

Koerantgedig:
…………………………………………………………………………………………………………

Eie keuse-gedig:
…………………………………………………………………………………………………………

Dierenaam (digters): ………………………………………………………………………………………

Dit is my eie werk (teken, asb.): ………………………………………………………………………

Ek is ’n lid van die publiek (R425) …………… OF ’n student (R325) ……………

Betaling: Per tjek……………Per internet……………Kontant……………


Inskrywingsprosedure
 • Vul die inskrywingsvorm (hierbo) in.
 • Stuur u manuskrip in getikte vorm (in dubbelreëlspasiëring en 12 punt-font, asb.) verkieslik per e-pos aan ons.
 • E-posadres: [email protected]
 • Posadres:

  Die Hooforganiseerder
  Skrywerswerkswinkels
  Dept. Afrikaans en Nederlands
  Privaatsak X1
  7602 Matieland
 • Navrae:

  Telefoon: (021) 808-2158 of 808-2174

  Faks: (021) 808-3815

 • Sperdatum: 15 Junie

  Belangstellendes word aangeraai om spoedig in te skryf ten einde vir hulle ’n plek te reserveer.