Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Menings | Opinion > Briewe | Letters > SêNet > Bokomo-brekfisbrief

Bokomo-brekfisbrief; 27/04/2011: Chris


Markus Quotus - 2011-04-26

Ek vind PJ Taljaard en WK Smit se Voorsetselwoordeboek met Engelse vertalings, asook enkele bywoorde (Pretoria: DeJager-HAUM, 1987, 316p) ’n onontbeerlike naslaanwerk.

Ter beantwoording van jou navraag (SêNet, 21 deser) hierdie aanhaling (p 180):

Omring
deur: omring deur iets / surrounded by sth
met: omring met iets / enclosed by sth
van: omring van gevare / surrounded by dangers

Waar Engels dus ’n enkele voorsetsel gebruik, word drie in Afrikaans ingespan.

"Begrafnis" beklemtoon die voorwerp graf, terwyl "begraafplaas" die proses van (be)grawe en die voorwerp waarmee dit gedoen word, naamlik die graaf, uitsonder.

Markus Quotus