Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education > Slypskole | Workshops

Konsentrasiekampkonferensie: Uitnodiging om voordragte te lewer


2011-04-14

Konferensie en bewaringswerkswinkel
Fort Schanskop, Voortrekkermonument Erfenisterrein
20 en 21 Oktober

Die Erfenisstigting bied op 20 en 21 Oktober ’n konferensie en bewaringswerkswinkel by Fort Schanskop op die Voortrekkermonument Erfenisterrein aan oor die rol van plaaslike gemeenskappe in die bewaring van die land se konsentrasiekampe.

Hierdie konferensie dien onder meer as opvolg van die Konsentrasiekampkonferensie wat in September 2010 deur die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke in Bloemfontein aangebied is. Die doel daarvan is om die vordering van die afgelope jaar ten opsigte van die bewaring van konsentrasiekampe te bepaal en ook om nuwe insette rakende die rol van plaaslike gemeenskappe te verkry.

Hierdie simposium beloof om praktykgerigte inligting te verskaf en deelnemers gaan beslis noodsaaklike leiding ontvang m.b.t. die bewaring van strukture soos grafstene en begraafplase. Daarom vind daar op 21 Oktober ’n uitstappie na Pretoria se Ou Begraafplaas en Heldeakker plaas, waartydens konferensiegangers op praktiese wyse oor bewaring voorgelig sal word. 

Verteenwoordigers van Erfenisbewaringsinstansies, Historici, Kultuurhistorici, Museumkundiges en ander belanghebbendes word uitgenooi om aanbiedings te doen. Let asseblief daarop dat sprekers vir hulle eie reis- en verblyfkoste aanspreeklik is. Voorstelle vir lesings (maksimum 200 woorde) en ’n kort CV kan voor 15 Julie 2011 aan Estelle Pretorius (navorsing@voortrekkermon.org.za) gestuur word.

Die Erfenisstigting is in Augustus 2002 as 'n afsonderlike Artikel 21-maatskappy sonder winsmotief geregistreer, met die doel “... om te help omsien na bedreigde erfenisgoedere, veral díe wat van besondere betekenis is vir die Afrikaanssprekende gedeelte van die Suid-Afrikaanse bevolking.”

Die Erfenisstigting het begin 2011 ’n memorandum van ooreenkoms met die SA Erfenishulpbronne-agentskap ondeteken. In terme daarvan neem die Erfenisstigting die verantwoordelik vir die herstel en onderhoud van alle ABO-konsentrasiekampkerkhowe, Burgergrafte, krygsgevangenebegraafplase in die buiteland en ooreengekome slagvelde by SAEHA oor, onderworpe aan die beskikbaarstelling van geld daarvoor deur die Staat.

Vir navrae kontak: Estelle Pretorius of Leonie Marais-Botes 012 3266770.