Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language

Minister se plan vir taalopleiding


2011-04-07

Untitled Document

Die moontlikheid dat elke student wat afstudeer minstens een Afrikataal moet aanleer, word deur die Afrikaanse Taalraad (ATR) met akklamasie begroet.  Die Minister van Hoër Onderwys, dr. Blade Nzimande, het pas aangekondig dat hy so ’n plan ondersoek en dat hy ook baie meer gaan doen om die gehalte van onderrig wat voornemende onderwysers aan universiteite kry, te verbeter.  Die Taalraad doen ’n ernstige beroep op die Minister om alles in die werk te stel om die planne te verwesenlik en om dit nie by leë woorde te laat nie.

Die Afrikaanse Taalraad aanvaar dat Afrikaans as Afrikataal ook een van die keusevakke sal wees wat ’n student as derde taal sal kan aanbied.  Die verpligte aanleer van ’n derde taal van skoolvlak af behoort ’n belangrike bydrae tot nasiebou en saam daarmee meertaligheid in Suid-Afrika te lewer, aldus die Taalraad.  Dit is baie noodsaaklik dat alle staatsamptenare, insluitend onderwysers, ook ’n derde nasionale taal kan besig.  Die publiek het naamlik die reg om in hulle eie taal bedien te word, by polisiestasies, die howe, hospitale en in munisipale kantore. Studente moet opgelei word om in die taal van die streek waar hulle in hulle professie gaan werk, effektief met die burgerlike bevolking te kommunikeer.

Die Afrikaanse Taalraad is origens ernstig besorg oor die voorsiening van taalonderwysers en taaldosente en die gehalte van taalonderrig.  Dit is byvoorbeeld algemeen bekend dat studentegetalle in Departemente Afrikatale by universiteite die afgelope jare sterk afgeneem het en dat die departemente hulle aktiwiteite in sommige gevalle drasties moes inkort.  Die Minister se voorneme beteken ’n moontlik belangrike hupstoot vir daardie departemente.  Dit is egter van die hoogste belang dat universiteite en ander onderriginstansies, veral die taaldepartemente, die nodige ekstra finansiering kry om die Minister se ideale te verwesenlik, aldus die Taalraad.