Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate > Kennisgewings | Notices

1911-2011: 100 Jaar Maties vir Afrikaans


Maggie van Eeden - 2011-04-06

Die 100 jaar-herdenking van die eerste Studente Taalkonferentie in 1911 vind vanaand in Stellenbosch plaas. Hierdie vergadering tussen studente ’n eeu gelede het gelei tot die Afrikaanse aard van Universiteit Stellenbosch (US) vandag. Piet le Roux, oud-Adam Tas-lid het ’n paar vrae oor dié aangeleentheid beantwoord.

Vertel seblief meer oor die eerste Studente Taalkonferentie 'n eeu gelede.

Die Studente Taal Konferentie van 'n eeu gelede was die eerste studentekonferensie waar studente gevra het vir voorsiening vir Afrikaans en Hollands op Stellenbosch. Prof Pieter Kapp het 'n pragtige artikel hieroor in Saterdag se By.

Watter impak het hierdie geleentheid destyds gehad?

Toe die konferensie in 1911 plaasgevind het, het die Universiteit Stellenbosch nog nie bestaan nie. Dit was toe nog die Victoria Kollege. Die konferensie en sy opvolgaksies, soos die Studente Taalfees in 1913 in Kaapstad, was belangrike stappe in die proses vir die Engelse Victoria Kollege om in 1918 omskep te word in die Afrikaanse Universiteit Stellenbosch. Sien prof Kapp se artikel vir meer inligting hieroor.

Hoe is dié gebeurtenis steeds vandag relevant?

Dit is belangrik om te besef dat Stellenbosch as gevolg van 'n aantal wilsbesluite in 1918 'n Afrikaanse universiteit geword het. Sonder daardie wilsbesluite sou daar toe geen universiteit op Stellenbosch ontstaan het nie en sou daar maar net die Engelse Universiteit van Kaapstad gewees het. Vandag hang die toekoms van die US weer van wilsbesluite af: gaan daar 'n hoofsaaklik Afrikaanse, of 'n hoofsaaklik Engelse universiteit op Stellenbosch wees?

Waarom is hierdie gebeurtenis van belang vir die Adam Tas-studentevereniging en die TBAK-vereniging?

Die Adam Tas-vereniging en die Tygerbergers vir die Behoud van Afrikaans in die Klaskamer (TBAK) is in 'n sekere sin 'n voortsetting van die studentetradisie vir Afrikaans sedert 1911. 'n Mens kan as't ware sê dat 6 April 2011 die 100-jaar-reunie is vir mense wat hul beywer vir 'n primêr Afrikaanse Stellenbosch. Stellenbosch was nog nooit nét Afrikaans nie en sal dit ook nie word nie, maar dit was nog altyd onteenseglik Afrikaans in sy uitgangspunt en strewes.

Prof Jan Lochner, outeur van die pasverskene Woordeboek vir die Gesondheidswetenskappe het nege jaar lank aan dié boek gewerk. Wat kan gedoen word om bestaande en moontlike nuwe Afrikaanse woordeboeke aktueel, relevant en opgedateer te hou?

Ek gaan Woensdagaand na prof Lochner se praatjie luister vir antwoorde op hierdie vraag.

 

Die geleentheid vind plaas om 17:30 in die JC de Wet-saal, Ou Hoofgebou, Stellenbosch.