Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Sing ’it > Sponsors | Borge

Sponsors | Borge


2011-09-06

 

Sanlam is a leading financial services group which is listed on the JSE Securities Exchange and the Namibian Stock Exchange. The Group is active in South Africa, Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzania, Zambia, Namibia, India and the United Kingdom, with offices in the USA and Australia. Sanlam is a diversified, one-stop financial services group offering financial solutions to individual and institutional clients. Click here to visit Sanlam's website.

***

Sanlam is ’n toonaangewende finansiële-dienste-groep wat op die JSE Sekuriteitebeurs en die Namibiese Aandelebeurs genoteer is.  Die Groep is aktief in Suid-Afrika, Nigerië, Ghana, Kenia, Tanzanië, Zambië, Namibië, Indië en die Verenigde Koningkryk, met kantore in die VSA en Australië. Sanlam is ’n gediversifiseerde, een-stop finansiële-dienste-groep wat finansiële oplossings aan individuele en institusionele kliënte bied. Klik hier om Sanlam se webtuiste te besoek.

 


 

Fresh, inclusive, creative and energetic … That is Sing ’it– truly South African as culture barriers are crossed and diversity is celebrated through the creation of an exciting platform for new writers.

By focusing on books, music, the arts and culture, LitNet, South Africa’s leading multicultural online community, wants to provide culture lovers with an energetic virtual home. Because of its credibility within its niche market, its “alliance” with established publishers, arts festivals and other cultural establishments and its distinctive texture and sound, LitNet has the capacity to keep on growing as a space for new writing.

If there is one thing that winds up the South African youth, it’s local music. With Sing ’it, a new, bilingual, multigenre lyrics-writing competition, LitNet will develop that pride, passion and positivity. LitNet aims to to grab the challenge to make the written word accessible to younger generations, without excluding older readers.

“LitNet promotes writing in all its forms – from poems to blogs to reviews – and now also lyrics. Sing ’it is a huge project for us and we are very excited about it.” – Etienne van Heerden.

Sing ’it was developed in conjunction with the competition sponsor, Sanlam’s, mottos: “Do you want to be heard?” and “Start with what you hope for.” By channelling the positive associations surrounding lyrics and music, as well as the energy and expectations generated by this competition, Sing ’it will embody this message and spread it to a wide spectrum of hopeful South Africans.

***

Vars, inklusief, kreatief en energiek … Dit is Sing ’it – eg Suid-Afrikaans soos wat kultuurgrense oorskry word en diversiteit gevier word deur die skep van ’n opwindende platform vir nuwe skrywers.

Deur op boeke, musiek, die kunste en kultuur te fokus, wil LitNet, Suid-Afrika se toonaangewende multikulturele aanlyngemeenskap, aan kultuurliefhebbers ’n energieke virtuele tuiste bied. Vanweë sy geloofwaardigheid in sy nismark, sy “bondgenootskap” met gevestigde uitgewers, kunstefeeste en ander kultuurinstansies, en sy besonderse tekstuur en klank, beskik LitNet oor die vermoë om te bly groei as ’n ruimte vir nuwe skryfwerk.

As daar een ding is wat die Suid-Afrikaanse jeug opwen, is dit plaaslike musiek. Met Sing ’it, ’n nuwe, tweetalige, multigenre-liriekskryfwedstryd, sal LitNet daardie trots, drif en positiewe ingesteldheid ontwikkel. LitNet beoog om die uitdaging aan te gryp om die geskrewe woord vir jonger geslagte toeganklik te maak, sonder om ouer lesers uit te sluit.

“LitNet bevorder skryfwerk in al sy vorme – van gedigte tot blogs tot resensies – en nou ook lirieke. Sing ’it  is vir ons ’n enorme projek en ons is baie opgewonde daaroor.” – Etienne van Heerden.

Sing ’it is ontwikkel in aansluiting by die wedstrydborg, Sanlam, se slagspreuke: “Wil jy gehoor word?” en “Begin met dit waarvoor jy hoop.” Deur die positiewe assosiasies rondom lirieke en musiek te kanaliseer, asook die energie en verwagtinge wat deur hierdie wedstryd gegenereer word, sal Sing ’it hierdie boodskap beliggaam en dit na ’n wye spektrum hoopvolle Suid-Afrikaners versprei.

 


 

Other Sponsors | Ander borge