Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Nuwe skryfwerk | New writing > Skryfsake | Writing matters > Kennisgewings | Notices

Die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit van Stellenbosch bied op Vrydag 3 en Saterdag 4 September 2010 ’n poësiewerkswinkel aan


2010-08-06

DEPARTEMENT AFRIKAANS EN NEDERLANDS

SKRYWERSWERKSWINKEL

Vrydag 3 en Saterdag 4 September 2010

Poësie

Die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit van Stellenbosch bied vanjaar weer ʼn poësiewerkswinkel aan vir studente en lede van die publiek.  Die doel met ons jaarlikse werkswinkels is om aan aspirantskrywers die geleentheid te bied om hul talente te slyp onder leiding van ’n gevestigde skrywer of ’n kundige uit die skryf- en uitgewersprofessie.  Vanjaar is die aanbieders Danie Marais en Ronel de Goede.

Doelstellings

Ons onderneem nie om binne enkele ure van iemand ’n beroemde skrywer te maak nie.  Wat ons wel probeer doen, is om sluimerende talente wakker te maak en om kreatiewe en kritiese denke te help ontwikkel.  Daarvoor verskaf ons ’n ruimte vir die bespreking van aspirantskrywers se werk binne groepsverband.  (Individuele konsultasie kan ongelukkig nie plaasvind nie, want dit sou die inskrywingsgeld onvermydelik verhoog.)  Verder word werkswinkelgangers blootgestel aan die skryfwerk van gevestigde én opkomende skrywers ten einde hul leeservaring te verruim.  Slaggate waarin maklik getrap word, word uitgewys.  Inligting oor publikasiemoontlikhede en manuskrip­versorging word verskaf.

Tyd en plek 

Die naweekwerkswinkel vind die Vrydagmiddag en die hele Saterdag plaas.   Voorafinskrywings is noodsaaklik (sien onder). Registrasie geskied Vrydagmiddag vanaf 13:30. Die eerste sessie begin om 14:00 en strek tot 17:00. Saterdag begin ons om 9:00; ons sluit teen 16:00 af.

Die werkswinkels vind in Stellenbosch plaas, by die Departement Afrikaans en Nederlands, kamer 693, sesde vlak, Lettere en Sosiale Wetenskappe, Gebou A (hoek van Andringa-, Merriman- en Ryneveldstraat - laat weet indien ons vir u ’n kaart moet faks).   Parkering is beskikbaar vanuit Crozierstraat, tussen die Opvoedkundegebou en Crozierhof.

Program

Die program bestaan uit onder meer praatjies, werksessies en gedigbesprekings.   Ten einde reg te laat geskied aan die werkswinkelformaat en effektiewe interaksie te verseker, word getalle beperk.  

Inskrywingsfooie

Die inskrywingsgeld sluit ook die volgende in: aantekeninge (boekies met deelnemers se gedigte, notas, ens.), tee/koffie en ligte verversings (toebroodjies tydens die etensuur).

R400 vir die publiek

R300 vir studente

 

 • Bankbesonderhede

Tjekbetalings:  Maak tjeks uit aan:  Die Universiteit van Stellenbosch.

Bankinbetalings:  Deponeer die inskrywingsgeld in die volgende rekening:

Standard Bank - Universiteit van Stellenbosch

Nommer 073006955

Takkode 050610

(Faks asb ’n afskrif van die inlegstrokie na ons by (021) 808-3815).

Internetbetalings:  Plaas inskrywingsgeld elektronies oor in bogaande bankrekening en merk asb duidelik "Skrywerswerkswinkels", anders dwaal die geldjies iewers rond.

(Stuur asb bewys van internetbetaling aan:  skrywers@sun.ac.za)

Akkommodasie

Toerismekantoor: Telefoon: (021) 883-3584 of (021) 883-9633, Faks: (021) 883-8017 of e-pos: eikestad@iafrica.comwww.istellenbosch.org.za.

Manuskripte

 • Deelnemers moet elkeen drie gedigte aan ons besorg:
  • Een gedig oor ’n dier
  • Een gedig gebaseer op ’n koerantberig (besorg die berig ook aan ons, asb.)
  • Een eie keuse-gedig
 • Dubbelreëlspasiëring, font 12 punt, een gedig per bladsy.
 • Moenie u naam en van op u manuskrip by u gedigte tik nie, maar skryf dit in potlood agterop elke vel papier.   Tik op elke bladsy in die boonste regterkantste hoek die naam van die dier waaroor u ’n gedig geskryf het, byvoorbeeld “Gogga” (dit is u bynaam vir die werkswinkel).
 • Heg u manuskrip in getikte vorm aan die inskrywingsvorm vas met behulp van ’n skuifspeld.  
 • Stuur asb ook (indien enigsins moontlik) u gedigte elektronies aan:  skrywers@sun.ac.za, en wel soos volg:

Stuur elke gedig in ’n afsonderlike rekenaar-lêer aan ons, met die dierenaam as die lêernaam.   As u byvoorbeeld ’n gedig oor ’n gogga geskryf het, is die lêername soos volg:  “Gogga se dieregedig”, “Gogga se koerantgedig” en “Gogga se eiekeuse-gedig”.

Moet asb nie u regte naam by die gedigte tik nie, maar meld dit duidelik in die e-posbrief.

 • Die aanbieders sal aan ten minste een van u gedigte aandag gee.