Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Nederlands | Dutch > Aanplakbord

Elisabeth Eybers-beurs 2007


2006-10-03

Aansoeke word ingewag vir die Elisabeth Eybers-beurs wat jaarliks toegeken kan word.

Die Albert Wessels Trust stel jaarliks aan die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 'n bedrag geld beskikbaar vir die toekenning van 'n beurs wat vernoem is na die Afrikaanse digter Elisabeth Eybers.  Die doel van die beurs is om die taal- en kulturele bande tussen Suid-Afrika en Nederland en België te bevorder en te versterk.

Die beurs word volgende jaar toegeken aan 'n jonger, belowende akademikus uit Nederland/Vlaandere tot drie jaar na voltooiing van sy/haar doktorsgraad wat in Suid-Afrika wil studeer.

Aansoeke vir die beurs vir 2007 word tot 28 Februarie 2007 ingewag.  Die beurs is beskikbaar vir dosente of navorsers in die vakgebiede Afrikaans en Nederlands en wie se navorsing studie (aan enige universiteit in Suid-Afrika) noodsaak.  Daar is nie 'n formele aansoekvorm nie, maar aansoekers moet 'n cur. vit. en 'n volledige studieplan voorlê.  Dit is belangrik dat potensiële kandidate die naam of name van akademiese begeleiers in die land van bestemming (hetsy in die Nederlande of in Suid-Afrika) vermeld en ook 'n skriftelike bevestiging insluit van die betrokke persoon of persone se gewilligheid om die kandidaat se akademiese gasheer of -vrou te wees.

As Suid-Afrikaanse kollegas bewus is van moontlike kandidate in Nederland of Vlaandere kan hulle gerus hierdie kennisgewing onder hulle aandag bring.

Die waarde van die beurs vir 2007 sal R42 500 bedra. (Afhangende van wisselkoers = wisseling + 5000 Euro.)

'n Skriftelike verslag moet binne drie maande na afloop van die besoek aan die Suid-Afrikaanse Akademie en die Albert Wessels Trust voorgelê word.  Die studie moet verkieslik voor die einde van 2008 afgehandel wees.  Persone wat in die beurs belangstel, kan hulle aansoeke na die adres hierbo stuur.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 28 Februarie 2007.

SUID-AFRIKAANSE AKADEMIE VIR WETENSKAP EN KUNS
Tel: 012 328 5082, Faks: 012 328 5091, E-pos:  akademie@akademie.co.za
Webwerf: www.akademie.co.za