Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Menings | Opinion > SeminaarKamer | Seminar Room > Nuusbrief: Vrye Woord

Vrye Woord aankondiging


2011-10-19

Untitled Document


Die redaksie van Vrye Woord kondig hiermee aan dat ons na die onlangse afsterwe van ons sameroeper, Charles Malan, besluit het om Vrye Woord se werksaamhede te beëindig. Ons glo dat Vrye Woord as ad hoc-inisiatief uit Afrikaanse skrywersgeledere bydraes gelewer het om die ruimte vir die vrye woord te beskerm, onder meer in verset teen die onbekookte voorgestelde Inligtingswet en in bewusmaking van wat neerkom op die besnoeiing van Afrikaanse literêre kritiek in die naam van kostebesparing. Ons besluit is onder meer meegebring deur die gevoelige verlies van Charles, wie se leierskap vir Vrye Woord haas onvervangbaar is. Maar dit is ook meegebring in die wete dat goeie vordering nou gemaak word met die aangewese liggaam om Vrye Woord se stryd te stry, en talle ander kwessies rondom die vryheid van die woord te hanteer, naamlik die te stigte Afrikaanse Skrywersunie (ASU). Hiermee spreek ons ons steun vir die te stigte ASU uit, waarby die individuele redaksielede van Vrye Woord ook graag hulle gewig sal ingooi. Vrye Woord se nuusbriewe, mediaverklarings, petisies en ander uitsette sal steeds in LitNet se argief beskikbaar wees, waarvoor ons ons dank uitspreek teenoor ons bondgenoot in die stryd om die vryheid van die woord en uitvoerende redakteur, Etienne van Heerden.

 

Terug na die nuusbrief-inhoudsopgawe | Back to newsletter index