Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Vermaak | Entertainment > Teater | Theatre > Resensies | Reviews

Die rebellie van Lafras Verwey: Die rebellie leef voort


Emma Kotze - 2011-08-18

 Die rebellie van Lafras Verwey
Skrywer: Chris Barnard
Regie:
Albert Maritz
Akteurs: Carel Nel, Nandi Horak, Stian Bam, Wilhelm van der Walt, Roxanne Blaise, De Klerk Oelofse en Tinarie van Wyk Loots
Beligtingsontwerp: Guy de Lancey
Kostuums en klankontwerp: Tinarie van Wyk Loots

 

Chris Barnard het seer sekerlik nie geweet dat ’n groot meerderheid van “WAM’s” in Suid-Afrika 40 jaar later hulleself in Die rebellie van Lafras Verwey se skoene sou bevind nie. Die soeke na ’n identiteit, die behoefte om vir ’n gesin te voorsien en verandering mee te bring in die burokratiese stelsel. Tesame hiermee is Barnard se stuk ook weer relevant in die lig van huidige literêre ontwikkelinge met militêre temas en  grensliteratuur.

Albert Maritz se postmodernistiese benadering maak dié radiodrama, wat maklik as ’n niepopulêre genre bestempel sou kon word, meer toeganklik vir ’n hedendaagse teatergehoor. Elke hoek van die besige verhoog word gedurende die stuk gebruik. Simboliese en metaforiese verwysings word op slim wyse geïntegreer. Daarmee saam word beligting en klank effektief gebruik om Verwey se progressiewe verlies aan sinne uit te beeld. Die aksie op die verhoog  is volop – beligting en klank ingesluit – maar is nooit steurend besig nie.

Dit was verfrissend om ’n nuut-saamgestelde jong geselskap te sien wat met selfvertroue eerlike toneelspel lewer. Carel Nel (as Verwey) is tot in die fynste besonderhede geloofwaardig in sy karakterlewering.

Albert Maritz se weergawe is belaai met intelligente en stimulerende regiekeuses en is ’n groot bederf vir enige gehoor.

  • Die rebellie van Lafras Verwey is tot 3 September in The Intimate Theatre te sien teen R80.