Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Nuwe skryfwerk | New writing > Poësie | Poetry > Kompetisies | Competitions

Vertaalkompetisie: Vryheid


Priscilla Fouché - 2011-08-05

(Vertaling van "Vrijheid" deur Marion Bloem)

Vryheid

As vry wees is: hou jy jou mond
want ek het iets te sê

As vry wees is: jy sit agter tralies, want
dan hoef ons nie bang te wees
vir al jou anders wees en jou
anderse doen en late nie

As vry wees is: die dag van môre
word dalk bepaal deur vandag
‘n ietwat mindere dag te laat wees

As vry wees is: die deure sluit
en op die TV-skerm vryelik kyk na
wat veilig buite die buurt moet wees

As vry wees is: steeds rustig slaap
omdat die ander se tonge hulle
opsetlik ontneem is

As vry wees is: eet wat en wanneer jy wil
maar laat val die skille op die koerante
waarin die honger verswyg word

As vry wees is: nie hoef te weet wat my
vry gemaak het, my vry hou, my
in vryheid elke dag gevange neem nie

As vryheid is: wag tot die ander
my bevry van angste waar ek
vas op vertrou

As vryheid my gedagtes toepleister
As vryheid oral rondom my
en in my waai
maar vir jou ‘n leë net laat

As vryheid my beskerm
teen jou idees wat vir my te
anders is

As vryheid vir my vandag so
vanselfsprekend lyk, en jy nie
weet wat dit beteken nie

Dan is vryheid munt vir my
en kopaf vir jou
Dan is vryheid warm lug en willekeurig

Maar staan dit my miskien wel vry
om iets van my vrolike vryheid – met
wedersydse goedkeuring natuurlik –
tydelik of op die lange duur
af te staan om jou
van my verstikkende vryheid
te bevry