Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Nuwe skryfwerk | New writing > Poësie | Poetry > Kompetisies | Competitions

Vertaalkompetisie


Helene Louw - 2011-08-03

Untitled Document

(Vertaling van "Vrijheid" deur Marion Bloem)


Vryheid


As vryheid is: hou jy jou mond
want ek het iets om te sê

As vryheid is: jy sit agter tralies, want
dan hoef ek nie bang te wees nie
vir alles wat jy anders doen of nalaat
om te doen

As vryheid is: môre se dag
sal straks bepaal word deur vandag
en sal dit minder laat word

As vryheid is: die deure is gesluit
en op die interkomskerm kan veilig bekyk word
wat veilig in jou omgewing moet wees

As vryheid is: steeds rustig te slaap
omdat ander hulle spraak opsetlik
ontneem is

As vryheid is: om te eet waar en wanneer jy wil
maar om geen haan daarna te laat kraai nie
waar honger verswyg word nie

As vryheid is: ek hoef nie te weet wat my
vrygemaak het nie, wat my steeds vry hou, my
vryheid elke dag in gevangenis neem nie

As vryheid is: wag tot ander
my bevry van angs waar ek
heilig op vertrou

As vryheid my gedagtes van buite af probeer beskerm
As vryheid om my en oral om
en in my waai,
maar vir jou bly daar niks oor om te vang nie

As vryheid my beskerm
teen jou idees wat vir my
vreemd is

As vryheid vir my vandag so
vanselfsprekend lyk, en jy nie
weet wat dit beteken nie

Dan is vryheid tot my voordeel
maar kopaf vir jou
Dan is vryheid onseker en wisselvallig

Maar is ek miskien tog wel in staat
om iets met my rojale vryheid te doen – met
wedersydse goedkeuring natuurlik –
tydelik of vir ’n langer tyd
en dit af te staan aan jou
om my van my verstikkende vryheid
te verlos