Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Vermaak | Entertainment > Teater | Theatre > Onderhoude | Interviews

Kosie House of Theatre se hartstog, harde werk en toewyding vir teater


Steyn du Toit - 2011-07-05

Untitled Document

Kosie House of Theatre is ’n unieke konsep in Suid-Afrikaanse teaterkringe. Steyn du Toit het met Wim Vorster gesels oor hierdie “one-stop theatre shop”, sy mense, en wat hulle alles bied.


Wat is Kosie House of Theatre?

Kosie House of Theatre is ’n jong produksiehuis wat in die afgelope twee jaar of wat trag om ’n verskeidenheid teatergenres op die planke te bring. Dit wissel van klug tot ernstige drama en selfs kunsmusiek.

Hoekom die naam Kosie?

Jaco Smit is beter bekend as Kosie vandat hy lid van die lugmag se Kanariekoor was. Hy het die koorleier per ongeluk as “oom” aangespreek en dié het hom summier tot Kosie herdoop. Dit het bly steek, des te meer omdat die naam Jaco redelik in omloop is in teaterkringe. Vandaar dan ook Kosie House of Theatre. (Die Afrikaanse weergawe hiervan blyk minder lewensvatbaar te wees!)

Aanvanklik het Kosie hom toegelê op beligtings – en stelontwerp. Hy het egter besef dat daar ’n gaping bestaan en die produksiehuis gestig sodat hy ook aanbiedings kan vervaardig, hoofsaaklik vir die verhoog , maar ook vir televisie.

Ook Amanda Strydom se State of the Heart is voor ’n gehoor op hoëdefinisie-kamera opgeneem en as DVD vrygestel.

Wat julle bied is uniek in die Suid-Afrikaanse teatermilieu – of is daar ander?

Kosie House of Theatre (KHOT) is besonders in dié opsig dat dit ’n “one-stop theatre shop” is. In teenstelling met die meeste ander (kleiner) produksiehuise is KHOT nie net tot een aspek van die teater en vermaaklikheidsbedryf beperk nie. In 2010 het Kosie Wim Vorster genader om kragte saam te snoer vir administrasie, persverklarings en welke vorm van skryfwerk ook al. Afgesien van ’n dekorstel – en beligtingsontwerper beskik KHOT dus ook oor ’n in-huis teksskrywer. Daarbenewens is die derde lid van KHOT, te wete Dawid Boverhoff, ’n komponis en klankontwerper. Voornemende aanbieders kan by KHOT aanklop vir enige van hierdie dienste.

Julle het 'n baie deeglike website – hoe belangrik is dit vir 'n besigheid soos julle s'n? 

Vir blootstelling en reklame is ’n deeglike en omvattende webwerf uiteraard onontbeerlik. Daniel Duncan-Rheed het in oorleg met Kosie ’n gebruiksvriendelike webwerf daargestel. Alle inligting is met die eerste oogopslag beskikbaar en dit sal gereeld bygewerk word. Aandag word juis op die oomblik gegee aan die argief waarin vorige produksies aangedui word.

Wie is aan die stuur van KHOT en wat is julle almal se agtergrond?

Kosie het na sy lugmagopleiding vermaakliheidstegnologie by TUT studeer en onmiddellik by beligting en dekorstelle aanklank gevind. Uit sy CV is dit duidelik dat hy reeds bykans 200 ontwerpe gedoen het vir die verhoog, televisie en rolprente. Onlangs was hy verantwoordelik vir die stelontwerp van Stuur Groete vir Mannetjies Roux en die stel – en beligtingsontwerp van Anthony Akerman se Somewhere on the Border (tans by die Grahamstad Nasionale Kunstefees).

Wim is vanaf 1974 (na sy drama-opleiding aan UP) betrokke by beroepsteater en het in 1992 die Piers Nicholson-toekenning (die grootste enkele teatertoekenning in daardie dae) vir sy bydrae tot bevordering van teater in die OVS ontvang. Hy is ook ’n spesiale Vita-toekenning vir verhoogverwerking van prosa en nuwe tekste toegeken.

Dawid het sy opleiding in komposisie aan die Utrecht Konservatorium ontvang. Hy word ingespan as repetitateur en ook as pianis vir oudisies en is dikwels deel van musiekspele se orkeste. Saam met Marga Sander vorm hy KHOT se Piano Duo Molto (wat voortaan bekend sal staan as die Boverhoff-Sander Piano Duo) wat sorg vir kunsmusiekuitvoerings.

Nantes Pieterse, jare lank Casper de Vries se PA, is nou ook betrokke by die organiseer van produksies, toere, verblyf en dies meer.

Kuifman

Waaraan werk julle tans?

KHOT se huidige produksies is die verhoogverwerking van Marita van der Vyver se Dis koue kos, skat met die merkwaardige Elzabé Zietsman wat by elke fees in die land en ook ander venues te sien is, Wim in sy komiese blik op sy eie lewe Kuifman met Kosie as regisseur, en Dawid wat agtergrondmusiek verskaf, en wat aangebied word by die Gariepkunstefees in Kimberley en die Pierneefteater, Pretoria en gedebuteer het by die Pink Loerie Mardi Gras in Knysna; en dan Piano Duo Molto se klavierduetverwerking van Mahler se Simfonie Nr 5 (pas by Grahamstad en geredelik beskikbaar vir enige verdere aanbieding.)

Produksies in die vooruitsig is Vettie! Vettie (Charles Laurence se immergroen komedie) en Deon Opperman/Lizz Mering se klugte Skandaal en Skandaal 2.

Soos die naam aandui, is die produksiehuis teatergedrewe, alhoewel daar ook werk vir televisie gelewer word, maar laasgenoemde is juis om befondsing vir teaterproduksies te bekom. Almal by KHOT se hartstog is die teater en hierdeur poog die huis om aan akteurs werk te verskaf en gehore vir die teater te herwin.

In een sin, wat maak Kosie House of Theatre so uniek?

KHOT se ongeskrewe leuse is “hartstog, harde werk en toewyding vir teater”.