Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Vermaak | Entertainment > Teater | Theatre > Resensies | Reviews

Ouroboros-toneelspelers gee lewe aan die marionette


Emma Kotze - 2011-06-08

Untitled Document

Ouroboros
Die Baxter Teater
Tot 11 Junie 2011
Jannie Younge in samewerkging met Handspring Puppet Company
’n Mens kan nie anders as om met groot verwagting uit te sien na ’n produksie waaraan beide Jannie Younge en die Handspring Puppet Company deel het nie. Younge het onder andere verledejaar die Standard Bank Young Artist Award vir teater vir dié einste produksie gewen. Hierdie produksie, wat reeds sy beurt gehad het op die Grahamstadse Nasionale Kunstefees se “Fringe”-program, gaan oor die liefdesverhouding tussen ’n digter, André, en ’n danser, Nokobonisa. Wat die verhaal egter so merkwaardig maak is dat dit gelyktydig binne die ruimtes van die verlede en die toekoms afspeel. Die rolwisseling van die twee karakters vind oor drie generasies plaas; daar is byvoorbeeld op tye ses marionette op die verhoog, maar slegs twee karakters word uitgebeeld. Die tegniese ingewikkeldheid laat die gehoor eers ’n bietjie van die pad dwaal. Dit is by tye effens moeilik om te volg presies wat die sogenaamde “betekenis” van die verhaal is, maar dit word uiteindelik geredelik uitgeklaar.

Dit is altyd merkwaardig om hierdie groep se ongelooflike spanwerk waar te neem en die respek waarmee hul op die verhoog teenoor die marionette sowel as teenoor mekaar te werk gaan. Daar is aan die fynste nuanses aandag geskenk op so ’n eerlike manier dat hierdie toneelspelers aan die marionette lewe gee. ’n Mens verbeel jou soms dat jy die marionet hoor asemhaal of sug.

Die stel is in sy eenvoud besonder effektief en trek geen aandag van die marionette af nie, maar ondersteun eerder die aksie op die verhoog. Weer eens is daar nie fout te vind met die marionette en die gedetailleerde aandag wat aan die skep daarvan geskenk is nie. Dit is altyd vir ons interessant hoe ons later oortuig is dat die marionette se gesigsuitdrukkings verander soos die toneel aangaan. Hierdie illusie is ongetwyfeld te danke aan die groep se vaardighede in die skep van die marionette, asook hoe hulle lewe skenk aan die marionette op die verhoog. Die produksie word begelei met oorspronklik musiek deur Neo Muyanga, wat grootliks bydra tot die evokatiewe ervaring van die produksie.

Ouroboros kan vir die hele gesin aanbeveel word: oud en jonk kan ’n verbeeldingsreis soos min ander belowe word. Hou vir jonger kinders in gedagte dat die produksie om en by negentig minute lank is.